Re-evaluating genetic variants identified in candidate gene studies of breast cancer risk using data from nearly 280,000 women of Asian and European ancestry

Yaohua Yang, Xiang Shu, Xiao ou Shu, Manjeet K. Bolla, Sun Seog Kweon, Qiuyin Cai, Kyriaki Michailidou, Qin Wang, Joe Dennis, Boyoung Park, Keitaro Matsuo, Ava Kwong, Sue Kyung Park, Anna H. Wu, Soo Hwang Teo, Motoki Iwasaki, Ji Yeob Choi, Jingmei Li, Mikael Hartman, Chen Yang ShenKenneth Muir, Artitaya Lophatananon, Bingshan Li, Wanqing Wen, Yu Tang Gao, Yong Bing Xiang, Kristan J. Aronson, John J. Spinell, Manuela Gago-Dominguez, Esther M. John, Allison W. Kurian, Jenny Chang-Claude, Shou Tung Chen, Thilo Dörk, D.  Gareth R. Evans, Marjanka K. Schmidt, Min Ho Shin, Graham G. Giles, Roger L. Milne, Jacques Simard, Michiaki Kubo, Peter Kraft, Daehee Kang, Douglas F. Easton, Wei Zheng, Jirong Long

Research output: Contribution to journalArticle

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Re-evaluating genetic variants identified in candidate gene studies of breast cancer risk using data from nearly 280,000 women of Asian and European ancestry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds